سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فلسفی
کتاب فرهنگ سرمایه داری نو
کتاب فرهنگ سرمایه داری نو ریچارد سنت ، جامعه شناس برجسته ، تفاوت های عمده ای بین اشکال اولیه سرمایه داری صنعتی و نسخه جهانی تر ، تب آورتر ، و همیشه متحرک تر از سرمایه داری را که جای ...
توسط
تومان